Zorg

Zorgbureau Rotterdam biedt hoogwaardige huishoudelijke en persoonlijk zorg aan waar mens, kwaliteit en servicegerichtheid centraal staan.

Bent u (tijdelijk) niet in staat uzelf goed te verzorgen door ziekte of een handicap, dan kan Zorgbureau Rotterdam u daarbij helpen. Voor advies over gezondheid of revalidatie, het toedienen van medicijnen of het verzorgen van wonden, komt de wijkverpleegkundige bij u thuis. De gekwalificeerde verpleegkundigen van Zorgbureau Rotterdam komen bij u langs en houden uw gezondheid goed in de gaten.

Hulp omvat onder meer:

  • Ondersteuning bij lichamelijke verzorging
  • Ondersteuning bij aan-en uitkleden
  • Ondersteuning bij het in- en uit bed gaan
  • Hulp bij medicatie
  • Wondverzorging en het voorkomen van wonden (bij bedlegerigheid), stomazorg, hulp bij katheter e.d
  • Advisering over hulpmiddelen, bijvoorbeeld een looprek of hoog/laagbed.

PROFESSIONELE ZORG BEGINT BIJ EEN INDICATIE

De kosten en indicatie voor verzorging en verpleging valt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw).
In Nederland is iedereen voor deze zorg verzekerd via het basispakket, deze zorg kent dan ook geen eigen bijdrage. Gezien uw persoonlijke situatie kan het zijn dat het uitkomt op een andere financierings/vergoedingsvorm, bijvoorbeeld als u al een Wlz-indicatie heeft. De wijkverpleegkundige kijkt met u samen naar welke indicatie gesteld moet worden

Het kan iedereen overkomen: op een bepaald moment worden geconfronteerd met onoverzichtelijke situaties die uw zelfredzaamheid verminderen. Lichamelijke, psychische of sociale problemen het wordt u allemaal even te veel, u zit financieel in de knoop, het huishouden draait niet meer zoals het normaal gaat of met de kinderen is geen land te bezeilen. Misschien heeft u moeite met het leren omgaan of leren leven met een handicap.

Bij de begeleiding wordt er altijd gekeken naar de behoefte aan ondersteuning op dit moment en de mogelijkheden om op eigen kracht of met hulpmiddelen uw zelfredzaamheid en participatie te stimuleren. Door resultaatgericht te werken aan de versterking van uw zelfredzaamheid kan intensivering van de zorg worden uitgesteld waardoor u langer thuis kan wonen. Uw sociale omgeving wordt betrokken bij de ondersteuning van uw persoonlijke situatie.

Begeleiding omvat onder meer:

  • Ondersteuning bij het vergroten van uw sociale vaardigheden
  • Ondersteuning bij het opbouwen en onderhouden van sociale contacten
  • Ondersteuning bij het verlies van familieleden een plek geven
  • Ondersteuning bij het leren omgaan met uw handicap en beperking
  • Ondersteuning bij het op orde brengen en houden van uw administratie en financiën

PROFESSIONELE ZORG BEGINT BIJ EEN INDICATIE

Om in aanmerking te komen voor begeleiding door Zorgbureau Rotterdam heeft u een Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) indicatie nodig van de gemeente. Heeft u vragen over het aanvragen van een indicatie neem contact op met uw gemeente of bel ons en wij proberen u verder te helpen!

EIGEN BIJDRAGE 

Afhankelijk van uw inkomen wordt er door het CAK een eigen bijdrage berekent.

Klik hier om uw eigenbijdrage te berekenen.

Mogelijk dat dit u zelf niet lukt door uw leeftijd, ziekte of een beperking. Dagbesteding is dan mogelijk een goede keuze voor u. Dagbesteding is soms ook mogelijk om de mantelzorger(s) te ontlasten. Het kan daarnaast een tijdelijke oplossing zijn als u op een wachtlijst staat voor een plaats in een verpleeghuis.


ACTIVITEITEN

Op de dagbesteding worden verschillende activiteiten aangeboden. Deelname aan dagbesteding zorgt er voor dat u langer zelfstandig thuis kunt blijven wonen.

U kunt bij de dagbesteding mee doen met verschillende activiteiten zoals:

 • Krant lezen of luisteren naar het voorlezen van de krant
 • Samen wandelen, met rollator of rolstoel dat maakt niet uit
 • Uitstapjes maken
 • Geheugentraining door interessante spellen te doen
 • Beweging en sport, aangepast aan de lichamelijke mogelijkheden
 • Creatieve activiteiten, uw eigen hobby of iets nieuws proberen

PROFESSIONELE ZORG BEGINT BIJ EEN INDICATIE

Om in aanmerking te komen voor Dagbesteding door Zorgbureau Rotterdam heeft u een Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) indicatie nodig van de gemeente. Heeft u vragen over het aanvragen van een indicatie neem contact op met uw gemeente of bel ons en wij proberen u verder te helpen!

EIGEN BIJDRAGE

 Afhankelijk van uw inkomen wordt er door het CAK een eigen bijdrage berekent.

Klik hier om uw eigenbijdrage te berekenen.

Als u door ziekte, ouderdom of handicap, het huishoudelijke werk niet zelf meer kunt doen helpen wij u graag verder. Wij kijken altijd eerst naar de behoefte aan ondersteuning op dit moment en de mogelijkheden om op eigen kracht of met hulpmiddelen uw zelfredzaamheid bij het verzorgen van uw huishouden te versterken.

 • Hulp bij het huishouden omvat onder meer:
 • Ondersteuning bij het voeren van regie bij het huishouden
 • Ondersteuning bij een schoon en leefbaar huis
 • Ondersteuning bij het beschikken over schone en draagbare kleding
 • Ondersteuning bij het beschikken over goederen voor primaire levensbehoefte

PROFESSIONELE ZORG BEGINT BIJ EEN INDICATIE

Om in aanmerking te komen voor hulp bij het huishouden door Zorgbureau Rotterdam heeft u een Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) indicatie nodig van de gemeente. Heeft u vragen over het aanvragen van een indicatie neem contact op met uw gemeente of bel ons en wij proberen u verder te helpen!

EIGEN BIJDRAGE 

Afhankelijk van uw inkomen wordt er door het CAK een eigen bijdrage berekent.

Klik hier om uw eigenbijdrage te berekenen.

Scroll to Top