Verpleging & Verzorging

Verpleging & verzorging thuis is onderdeel van het basispakket van uw zorgverzekering. Hierbij geldt er geen eigen risico. U wil natuurlijk (zo lang mogelijk) thuis kunnen blijven wonen. De wijkverpleegkundige bekijkt samen met u en eventueel uw arts welke zorg u precies nodig heeft en neemt u persoonlijke wensen mee in deze beoordeling.


Verpleegkundige zorg

Verpleging thuis valt onder de uitgebreide dienstverlening van Zorgbureau Rotterdam. Wij gaan uit van uw zorgvraag. Wij sturen hierbij (zo ver als mogelijk) op uw zelfstandigheid en vullen ondersteuning aan waar dat nodig is. De afspraken van uw ondersteuning komen vast te staan in uw persoonlijke zorgplan en zorgovereenkomst.

De wijkverpleegkundige werkt samen met u en andere disciplines (uw arts, apotheek of specialisten). Hierdoor kunnen wij de zorg bij u thuis na bijvoorbeeld het ontslag uit het ziekenhuis vervolgen.

U kunt bij onze wijkverpleegkundige terecht voor onder meer de volgende hulpvragen:

  • Wondverzorging;
  • Hulp of advies bij medicatie;
  • Verpleegtechnische handelingen als injecties, stomazorg en nog veel meer;
  • Ondersteuning en zorg in uw laatste levensfase
  • Advies/hulp na ontslag uit het ziekenhuis


Verzorgende zorg

U wordt een dagje ouder, u heeft beperkingen of bent uit het ziekenhuis ontslagen na een operatie. Handelingen die vanzelfsprekend zijn voor u zijn niet meer makkelijk om (volledig) zelf te verrichten. De mensen in uw directe omgeving kunnen u hier niet voldoende mee helpen. Hiervoor biedt Zorgbureau Rotterdam u een helpende hand.


Onze verzorgenden staan klaar om u te helpen bij uw lichamelijke verzorging als:

  • Hulp bij aan- en uitkleden
  • Hulp bij wassen
  • Hulp bij het aan- en uittrekken van uw steunkousen
  • Toereiken van medicatie


Voor meer informatie, neem contact op met ons op via telefoonnummer 010 818 30 62 of via info@zorgbureaurotterdam.nl


Scroll to Top