In de algemene voorwaarden is beschreven wat van toepassing is op de relatie tussen cliënten en de wij. De leveringsvoorwaarden geven de rechten en plichten weer van Zorgbureau Rotterdam en de cliënt.

Hier kunt u de Algemene Voorwaarden downloaden.