Missie & Visie

MISSIE

Zorgbureau Rotterdam is zorgaanbieder voor thuiszorg en thuisverpleging waar iedereen zich thuis kan voelen. Uitgangspunt is dat iedereen kansen krijgt om mee te doen. Aandacht voor de cliënt, kwaliteit en professionaliteit staan bij ons hoog in het vaandel met als doel: Een tevreden cliënt, die eigen regie voert en daardoor zo zelfstandig mogelijk leeft! Zorgbureau Rotterdam is een zorgaanbieder waar iedereen zich thuis mag voelen!


Zorgbureau Rotterdam is een thuiszorgorganisatie in de regio Rotterdam. Wij bieden geïntrigeerde zorg en dienstverlening in de wijk en buurt gericht die het de cliënten mogelijk maakt om thuis te blijven wonen. Onze missie luidt als volgt;

‘Zorgbureau Rotterdam stelt mensen in staat om de zelfredzaamheid en persoonlijke welvinden te stimuleren om zo lang mogelijk een betekenisvol leven te leiden’.


VISIE

Afhankelijkheid van zorg en diensten raakt het persoonlijk leven en welbevinden van cliënten. Er wordt waarde aan de dienstverlening toegevoegd door de persoonlijke aanpak van mens tot mens. Met respect voor de eigen persoonlijkheid van ieder mens. Zorgbureau Rotterdam is een transparante organisatie die op basis van gelijkwaardigheid, en gericht op kwaliteit van leven, op deskundige en betrouwbare manier de afgesproken zorg verleend waarop de cliënt kan rekenen en vertrouwen.

Zorgbureau Rotterdam hecht aan samenwerking met andere zorgverleners in de zorgketen zodat een passende en professionele oplossing op vragen van cliënten kan worden geboden. Wij werken met korte lijnen die staan voor duidelijkheid en helderheid naar cliënt, medewerker en stakeholders.


Visie op de cliënten

De cliënt voert regie over zijn leven. De wensen en behoeften van de individuele cliënt zijn leidend voor de dienstverlening. Onze organisatie wil hen daarbij ondersteunen met servicegerichte zorg en diensten. Afgestemd op de individuele behoeften van de cliënt, met respect en belangstelling. De vraag van de cliënt staat daarbij altijd centraal. Betrokkenheid van cliënten bij de zorg en dienstverlening van de organisatie wordt gezien als een belangrijk middel voor kwaliteitsverbetering. Zelf- en Samenredzaamheid is belangrijk en wij faciliteren en stimuleren dit waar mogelijk.


Visie op het aanbod

Zorgbureau Rotterdam biedt zorg in de eigen woonomgeving van de cliënt. Belangrijk daarbij is een goede bereikbaarheid en de beschikbaarheid van een gevarieerd aanbod.


Visie op medewerkers

Binnen onze organisatie werken enthousiaste, betrokken, gemotiveerde en gekwalificeerde medewerkers. Open en duidelijke communicatie, transparantie van de organisatie en ruimte om mee te denken over de organisatie en de eigen werkzaamheden dragen bij aan deze betrokkenheid en motivatie. Professionaliteit en cliëntgerichtheid zijn vanzelfsprekend. De zorg wordt geleverd door medewerkers die staan voor hun vak en die trots zijn op hun organisatie.

Verder leiden wij onze eigen personeelsleden op en zorgen er zo voor dat zij constant op de hoogte zijn van de ontwikkelingen. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door onze samenwerkingsverband met opleidingsinstituut, Medivus. 


Doelstelling

Het doel van Zorgbureau Rotterdam is, het leveren van zorg met de hoogst haalbare kwaliteit, in verband met ziekte, herstel, invaliditeit, ouderdom of psychosociaal probleem. Dit doen wij met behulp van beschikbare middelen, maar vooral doormiddel van goed gekwalificeerd en ervaren personeel. Wij zijn ons bewust van de noodzaak tot doelmatige zorg en nemen dit altijd mee bij de inrichting van de zorg.


Kernwaarden

De visie, missie en doelstelling zijn gebaseerd en komen samen bij de kernwaarden binnen Zorgbureau Rotterdam. De kernwaarden van Zorgbureau Rotterdam zijn:

  • Persoonlijk; persoon gerichte aandacht en respect
  • Professioneel; vakkundig en gepassioneerd personeel
  • Vertrouwd; open communicatie en transparant
  • Ondernemend; actief en creatief reageren op signalen in de omgeving
Scroll to Top