Cliëntenraad

Naast de medezeggenschap van onze medewerkers vinden wij het ook belangrijk dat onze cliënten dit hebben. De cliëntenraad komt op voor de belangen van onze cliënten. Dit zorgt ervoor dat Zorgbureau Rotterdam constant haar dienstverlening kan verbeteren.


Laat je horen

De cliëntenraad haalt onderwerpen uit hun directe omgeving. De cliëntenraad hoort graag ook van onze cliënten wat er speelt om zo de belangen van alle cliënten te kunnen behartigen. Onze cliëntenraad is te bereiken via cliëntenraad@zorgbureaurotterdam.nl

Scroll to Top