Palliatieve zorg

Een persoon die in zijn laatste levensfase zit, doordat hij of zij ongeneeslijk ziek is, dient de juiste zorg te krijgen. Dit noemen we palliatieve zorg en is een belangrijk onderdeel bij patiënten die terminaal ziek zijn.


Wat is ons doel?

Bij palliatieve zorg staat de kwaliteit van het leven van een patiënt centraal, wij ondersteunen hem of haar niet alleen maar bij lichamelijke klachten, maar ook bij sociale en psychische klachten. Daarnaast zal er altijd gekeken worden naar de spirituele behoeften van de patiënt, dat doen we met verzorgers die dezelfde geloofsbelijdenis hebben. Ons uiteindelijke doel is dat een patiënt zich kan focussen op de zaken waar hij zich op wilt richten tijdens zijn laatste levensfase en op die manier zijn leven op de beste manier kan afsluiten.


De verschillende onderdelen van palliatieve zorg

  • Het onderzoeken van een patiënt en het in kaart brengen van alle symptomen
  • Zorg dragen op fysiek en psychisch vlak
  • Voorbereidingen treffen op toekomstige klachten
  • Rekening houden met de wensen en behoeften van een patiënt
  • Met de patiënt zorgafspraken maken
  • Het psychisch ondersteunen van zijn of haar naasten
  • De patiënt zoveel mogelijk vrijheid bieden in zijn beslissingen


Cultuursensitieve zorg

Wij sturen binnen Zorgbureau Rotterdam steeds meer richting cultuursensitieve zorg. Wij streven ernaar om de zorg bij uw af te stemmen op wensen en behoeftes. Hierbij houden wij rekening met verschillende culturele achtergronden. Met andere woorden: het zorgaanbod sluit aan op wat u nodig heeft en uw culturele/religieuze achtergronden. Bij Palliatieve zorg is dit zeer belangrijk om mee te nemen in de juiste ondersteuning.  


Palliatieve zorg is geen terminale zorg

We begrijpen goed dat mensen deze twee vormen van zorg met elkaar verwarren, beide worden namelijk gegeven bij patiënten in hun laatste levensfase. Patiënten die terminaal ziek zijn, hebben meestal maar enkele maanden te leven en dat vraagt om een ander soort zorg dan palliatieve zorg. U kunt zich voorstellen dat een patiënt dan veel minder kan en de zorg veel intensiever is. Bij palliatieve zorg kan een patiënt nog jaren door leven met zijn ziekte, vooral als hij of zij palliatieve zorg krijgt.


Palliatieve sedatie

Wanneer een patiënt in zijn laatste levensfase zit en veel pijn heeft, dan kan er gekozen worden voor palliatieve sedatie. Door middel van medicatie voelt een patiënt geen of nauwelijks pijn meer en ervaart hij op deze manier minder stress. Het is een medische behandeling die alleen een arts kan doen. Wanneer een patiënt sedatie toegediend krijgt, is er een zorgverlener nodig om hem bij te staan. Een persoon voelt zich na sedatie namelijk heel slaperig en valt vaker in een diepe slaap. Het is een ingrijpende behandeling en er wordt altijd nauwkeurig besproken met de patiënt en zijn naasten wat er gaat gebeuren.

Onze zorgverleners bieden de patiënt continu palliatieve zorg aan tijdens zijn sedatie, daarnaast worden alle klachten in kaart gebracht en besproken met de arts. Verder kunt u bij zorg onder andere denken aan de huishoudelijke taken en de persoonlijke verzorging van een patiënt.

Mocht u na het lezen nog met vragen zitten over onze palliatieve zorg, dan kunt u altijd contact met ons opnemen . Wij helpen u graag verder.


Scroll to Top