Casemanagement Dementie

Bij dementie is het belangrijk dat een patiënt de juiste zorg krijgt, onze casemanagers kunnen dat voor u de beste manier mogelijk vervullen. Zij zijn namelijk opgeleid als verpleegkundige of sociaal werker en zijn gespecialiseerd in de omgang met dementie. Daarnaast zijn zij aangesloten bij een stichting die zich hard maakt voor persoonsgerichte zorg voor mensen met dementie, namelijk het Dementie Netwerk Nederland (DNN).

 

Wat is dementie?

Dementie is niet één ziekte, maar een verzamelnaam van meer dan 50 ziektes. Het is een hersenziekte waarbij iemand zijn hersenen niet meer goed informatie kan verwerken. Het is een hersenziekte waar tot de dag van vandaag helaas nog geen geneesmiddel voor is gevonden. Niet iedereen met dementie heeft dezelfde aandoening, iemand kan bijvoorbeeld veel sneller achteruitgaan. De meest bekende vorm van dementie is Alzheimer, in 2016 telt Nederland maar liefst 270.000 mensen met deze ernstige hersenaandoening.

 


Wat zijn de symptomen?

Wanneer we denken aan dementie dan komt gelijk geheugenverlies naar voren en dat een patiënt moeite heeft met mensen te herkennen. Helaas zijn dat niet de enige symptomen, iemand kan bijvoorbeeld ook moeite hebben met spreken en het uitvoeren van opdrachten. Een patiënt heeft dan moeite met de juiste woorden te vinden of weet niet meer de betekenis van bepaalde woorden. Het is een benauwde situatie waar iemand in terechtkomt en we zien vaker dat iemand hierdoor angstig is en niet goed meer tot rust komt. Als een persoon met dementie niet de juiste zorg krijgt, is de kans op depressie groot.


Wat onze casemanager voor u kan betekenen

Een casemanager is er voor zijn patiënt, maar ook voor zijn of haar naasten. Het leven vergemakkelijken van iemand met dementie is ons hoofddoel, daarnaast brengen wij in kaart welke zorgmogelijkheden er mogelijk zijn. Dit is niet alleen maar een vergemakkelijking voor iemand met dementie, maar ook voor zijn of haar familieleden. Het zoeken naar de juiste mogelijkheden kan voor iemand zonder ervaring erg lastig zijn, er zijn bijvoorbeeld verschillende wetgevingen waar rekening mee moet gehouden worden. Familieleden kunnen door middel van een casemanager weer verder met hun leven en erop vertrouwen dat hun naaste in goede handen is.

Elk patiënt krijgt één vaste casemanager toegewezen, op die manier is er altijd een vertrouwd gezicht en is er meer vertrouwen. Hij zal samen met jullie in gesprek gaan en in kaart brengen welke zorg er nodig is. Er zal uitleg over dementie worden gegeven en hoe u hier het beste mee kunt omgaan. Tevens zal u op emotioneel vlak worden bijgestaan, het is namelijk een zware periode waar u doorheen gaat en u heeft ook op dit gebied veel steun nodig.


U kunt weer verder

Iedereen die te maken heeft met dementie merkt dat hun leven min of meer stil staat, zonder de juiste aanpassingen is het niet mogelijk om weer verder te gaan met uw leven. Vandaar dat onze casemanagers daarnaar toewerken, samen stellen jullie doelen op en wordt er bekeken hoe jullie dit kunnen bewerkstelligen. Het is namelijk van groot belang dat iemand met dementie zoveel mogelijk door kan gaan met zijn leven, u kunt dan denken aan bepaalde hobby’s bijvoorbeeld. Er dient namelijk voorkomen te worden dat een patiënt met dementie in depressie valt.


Een toekomst met dementie

Om verder te gaan met uw leven is het belangrijk om over de toekomst te spreken, hoe ziet die eruit en wat kunt u gaan verwachten? Dat zijn belangrijke vragen waar een casemanager antwoord op gaat geven, daarnaast kunt u ook denken aan het bespreken van een wilsverklaring en levenstestament. Hiermee geeft een patiënt aan wat hij of zij wil en wie er onvoorwaardelijk vertrouwd wordt. Deze persoon krijgt dan een volmacht om de belangen te behartigen van een persoon met dementie.

Toekomstplannen worden met een casemanager op papier gezet zodat er een goed overzicht is en u altijd hiernaar kunt refereren.


Een zorgleefplan

Onderdeel van uw toekomst is een zorgleefplan, dat zijn afspraken over de hulp die een patiënt met dementie krijgt. Er komen ook andere punten naar voren, zoals persoonlijke gewoonten, hoe een patiënt wilt leven en zijn geloofsbelijdenis. Wanneer het plan is vastgelegd, kunt u die overal mee naartoe nemen, denk aan een arts of hulpverlener bijvoorbeeld. Zij zijn dan altijd op de hoogte van de afspraken en de patiënt zijn voorkeuren.


Dementie bij migranten

Bij personen met dementie en een niet-Nederlandse achtergrond is het belangrijk dat er een cultuursensitieve aanpak wordt geboden. Een patiënt met dementie zal hierdoor makkelijker kunnen wennen aan de zorg en zal minder veranderingen ervaren. Daarnaast zal een casemanager zich veel meer kunnen anticiperen op de behoeftes die vanzelfsprekend zijn in de cultuur van een persoon. Dit realiseren we door een casemanager te koppelen aan een patiënt met dezelfde culturele achtergrond.


Mocht u na het lezen nog met vragen zitten over onze casemanagement dementie, dan kunt u altijd contact met ons opnemen . Wij helpen u graag verder.


Scroll to Top