Afhankelijkheid van zorg en diensten raakt het persoonlijk leven en welbevinden van cliënten. Er wordt waarde aan de dienstverlening toegevoegd door de persoonlijke aanpak van mens tot mens. Met respect voor de eigen persoonlijkheid van ieder mens. Zorgbureau Rotterdam is een transparante organisatie die op basis van gelijkwaardigheid, en gericht op kwaliteit van leven, op deskundige en betrouwbare manier de afgesproken zorg verleend waarop de cliënt kan rekenen en vertrouwen.

Zorgbureau Rotterdam hecht aan samenwerking met andere zorgverleners in de zorgketen zodat een passende en professionele oplossing op vragen van cliënten kan worden geboden. Wij werken met korte lijnen die staan voor duidelijkheid en helderheid naar cliënt, medewerker en stakeholders.

Visie op de cliënten

De cliënt voert regie over zijn leven. De wensen en behoeften van de individuele cliënt zijn leidend voor de dienstverlening. Onze organisatie wil hen daarbij ondersteunen met servicegerichte zorg en diensten. Afgestemd op de individuele behoeften van de cliënt, met respect en belangstelling. De vraag van de cliënt staat daarbij altijd centraal. Betrokkenheid van cliënten bij de zorg en dienstverlening van de organisatie wordt gezien als een belangrijk middel voor kwaliteitsverbetering. Zelf- en Samenredzaamheid is belangrijk en wij faciliteren en stimuleren dit waar mogelijk.

 

Visie op het aanbod

Zorgbureau Rotterdam biedt zorg in de eigen woonomgeving van de cliënt. Belangrijk daarbij is een goede bereikbaarheid en de beschikbaarheid van een gevarieerd aanbod.

 

 

 

Visie op medewerkers

Binnen onze organisatie werken enthousiaste, betrokken, gemotiveerde en gekwalificeerde medewerkers. Open en duidelijke communicatie, transparantie van de organisatie en ruimte om mee te denken over de organisatie en de eigen werkzaamheden dragen bij aan deze betrokkenheid en motivatie. Professionaliteit en cliëntgerichtheid zijn vanzelfsprekend. De zorg wordt geleverd door medewerkers die staan voor hun vak en die trots zijn op hun organisatie.

 

Doelstelling

Het doel van Zorgbureau Rotterdam is, het leveren van zorg met de hoogst haalbare kwaliteit, in verband met ziekte, herstel, invaliditeit, ouderdom of psychosociaal probleem. Dit doen wij met behulp van beschikbare middelen, maar vooral doormiddel van goed gekwalificeerd en ervaren personeel. Wij zijn ons bewust van de noodzaak tot doelmatige zorg en nemen dit altijd mee bij de inrichting van de zorg.

 

Kernwaarden

De visie, missie en doelstelling zijn gebaseerd en komen samen bij de kernwaarden binnen Zorgbureau Rotterdam. De kernwaarden van Zorgbureau Rotterdam zijn:

  • Persoonlijk; persoon gerichte aandacht en respect
  • Professioneel; vakkundig en gepassioneerd personeel
  • Vertrouwd; open communicatie en transparant
  • Ondernemend; actief en creatief reageren op signalen in de omgeving